Een moment geduld a.u.b
Uw zoekresultaten worden geladen...

Vraag de brochure aan Volg deze woning

Soeterbeekseweg 26
5674 NL NUENEN

Beschikbaar

€ 1.900.000,- k.k.

In alle eerlijkheid hebben ook wij ons de vraag gesteld, hoe wij deze boerderijvilla het beste kunnen beschrijven en typeren. In architectuur worden we hier namelijk geconfronteerd met een zeldzame contradictio in terminis. Een onwaarschijnlijke tegenstelling. Aan de straatzijde een prachtig ontworpen en tot in perfectie afgewerkte Brabantse langgevelboerderij. Eenmaal aan de andere kant – de achterzijde van deze boerderij – word je echter geraakt door de moderne lijnen van een eigentijdse en luxe villa.

Dit tegengestelde karakter maakt deze recent gebouwde woning meer dan bijzonder. Een lijnenspel met gevoel, dat nooit zal gaan vervelen. In letterlijke zin is hier design best of both worlds samengebracht. Met respect voor het beschermde dorpsgezicht. Iets dat overigens verder gaat dan sec de architectuur van de woning, want ook qua ligging is deze woning uniek gesitueerd. Hoewel in het buitengebied, grenzend aan één van de kleinere en meest pittoreske dorpskernen van Nuenen, ligt het centrum Eindhoven op slechts tien auto minuten afstand terwijl scholen en winkels voor dagelijkse boodschappen binnen fietsafstand te bereik is. Het goede nieuws voor paardenliefhebbers is, dat er zich op loopafstand twee manages bevinden en er in de nabije omgeving meer dan voldoende ruimte is om paarden te stallen.

Het uitzicht is in alle opzichten adembenemend. Vanuit architectonisch oogpunt is de woning dusdanig ontworpen en vormgegeven, dat je vanuit elke ruimtes aan de achterzijde van de woning, uitkijkt op de stompe toren van Nederwetten. Een overblijfsel van de in 1898 afgebroken 12-eeuwse kloosterkerk.

Nederwetten maakt officieel onderdeel uit van de gemeente Nuenen. Met een kleine 850 inwoners, ligt dit kerkdorp verscholen in het mooie en vruchtbare Dommeldal. Een prachtig beschermd natuurgebied waarin akkers, weiden en bossen met hoge populieren, beeldbepalend zijn. Een gebied dat naadloos overgaat en aansluit bij de immense achtertuin van deze woning aan de Soeterbeekseweg. Een weidsheid die het uitzicht alleen al tot een ongelooflijke ‘wow’ factor maakt.

Naar goed oud Brabants gebruik, gaan we ‘achterom’ naar binnen. In dit geval via de zijkant, waar de achterdeur zich bevindt. Eenmaal binnen, is het contrast dusdanig, dat het lijkt alsof je jaren vooruit bent gegaan in de tijd. Waar de ramen nog enigszins het nostalgische gevoel van buiten overeind houden, word je binnen verwelkomt en omarmt door een strak en modern vormgeven interieur. Via een prachtige taatsdeur krijg je toegang tot de gang – waaraan ook de garderobe en bijkeuken grenzen – die je naar het hart van het huis leidt. Lopend door deze gang zie je de keuken voorzichtig al meer en meer vorm krijgen.

Eenmaal in de keuken, is het alsof de wereld in alle hevigheid bij je binnenkomt. Wat je in een 360 graden view ziet, is met geen pen te beschrijven. Je komt echt ogen te kort. De keuken blijkt een gigantische leefkeuken te zijn met een achterpui die doorloopt tot in het dak van de vide en volledig geopend kan worden. Een kolossale maar uiterst fraaie raampartij die binnen op spectaculaire wijze met buiten verbindt. Iets wat overigens kenmerkend is voor het ’andere gezicht’ – de villa kant – van deze woning, want vanuit alle ruimtes kijk je uit over de enorme zwemvijver, de steigers en de tuin die zich eindeloos voor je ogen uitstrekt.

Dat dit huis zo doordacht in elkaar zit, is uiteraard geen toeval. Vanaf 2014 is een begin gemaakt met het ontwerp van deze woning. Iets waar ruim de tijd voor genomen is, omdat het uitgangspunt was dat niet alleen het lijnenspel, de ligging en de indeling van de woning als ook de tuin in perfecte harmonie met elkaar moesten zijn, maar ook met de omgeving. Een jaar lang is er intensief samengewerkt met het vermaarde architectenbureau Drijvers uit Oisterwijk. Een specialist als het gaat om het restaureren of bouwen van boerderijen, Vlaamse schuren, molens en woonhuizen. Maar ook een bureau waar moderne en traditionele architectuur hand in hand gaan. En dat zie je terug. Aan zowel de voor- als de achterzijde. In elk detail, met gevoel voor historie, de omgeving, als het landschap.

De volledig nieuw ontwikkelde en gebouwde villa boerderij is uiteindelijk in oktober 2017 opgeleverd.

De keuken is in alles het centrale middelpunt van het huis. Een plek die uitnodigt en waar je graag verblijft. De eerder beschreven glazen achtergevel als ook de bovenliggende vide geven deze ruimte grandeur en allure, terwijl deze tegelijkertijd ook ‘knus’ is. Iets waar de (gas)haard en het goedgevulde in wand geïntegreerde houtopslag zeker aan bijdragen. In het verlengde van de keukentafel is een heerlijke zitruimte gecreëerd waar je in alle rust van een goed boek geniet of gewoon lekker wegdroomt terwijl je geniet van het vlammenspel van de langgerekte (gas)haard en luistert naar je favoriete muziek. Geluid is er namelijk door het hele huis. Geïntegreerd in het plafond of klinkend vanuit één van de vele speakersets die er in deze woning te vinden zijn. Aangestuurd vanuit één centrale serverruimte vervult domotica een hoofdrol binnen, maar ook buiten de muren van deze woning.

De living is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Want met een paar eenvoudige commando’s verander je deze ruimte in een thuisbioscoop. Iets wat de beamer aan het plafond misschien stiekem al verraadt, wordt duidelijk als vanuit ‘het niets’ het witte doek tevoorschijn komt en je wordt overgeleverd aan een ongeëvenaarde home cinema experience. Wil je echter gewoon lekker even tv kijken of ‘chillen’ met vrienden of familie, dan kan dat ook. De living is multi inzetbaar.

Tijd om u even mee naar boven te nemen. Via de keuken lopen we richting de voordeur, de entree waar zich ook het uiterst moderne touchfree toilet bevindt. De lage voordeur met bovenraam is illustrerend voor het gevoel dat door de huidige eigenaar en de architect in dit soort details is opgesloten. Via het kleine bordes gaan we hoek om en bereiken we via de trap de grote open vide. Een ruimte die als overloop dient, maar waar ook plaats is voor gezelligheid en entertainment. Waaronder een bar en een flipperkast. Op de bovenverdieping aan deze zijde van het huis is een heerlijke ruime werkkamer gesitueerd en vind je één van luxe badkamers, maar ook een grote slaapkamer met direct daaraan verbonden een inloopkast/ bergruimte.

Terug naar beneden. Waar we als we ons door de keuken heen bewegen ook de gang passeren waarin zich de koelkasten (drie op een rij) en combi-ovens bevinden. Ook aan deze zijde af te sluiten middels een identieke taatsdeur die we ook zagen bij binnenkomst. De Master bedroom die je echt met een kapitale M schrijft, is het verbindende element tussen het woonhuis en de garage met bovenliggende extra slaapkamers. De hotelachtige omgeving die je hier betreedt straalt pure luxe en comfort uit en beslaat eigenlijk drie ruimtes in één. Naast een geweldige kledingruimte, is er ook een overweldigende badkamer gerealiseerd waarin wellness alle ruimte krijgt. Een tot de verbeelding sprekend bad laat je volledig ontspannen zodra je je onderdompelt in het heerlijke warme water. De omgeving is met het wand grootte panorama meer dan rustgevend. De ruimte waarin het bed zelf staat is volledig omgeven door glas, wat zorgt voor een groen gevoel. Hoewel binnen, is het alsof het bed buiten staat. In de tuin. Zeker als de tuindeuren geopend zijn, want vanuit deze luxueuze omgeving loop je vanuit de masterbedroom zo de tuin in.

Als je de gang volgt die naar de Master bedroom leidde, dan kom je uit op een kruispunt dat toegang geeft tot de gastenverblijven boven, de garage, berging en technische ruimte. Maar ook tref je hier een badkamer met inloopdouche en wastafel.

De garage biedt plaats aan twee bolides. Met alle ruimte daar omheen om ook nog andere zaken op te bergen. De deur die toegang geeft tot de garage, zagen we eerder in het verlengde van het huis liggen toen we via de achterdeur aan de zijkant de woning binnen gingen. Een deur die zo mooi is afgewerkt, dat je in eerste instantie waarschijnlijk niet eens in de gaten had, dat zich hier een garage in bevindt. De extra bergruimte die direct achter de garage is gesitueerd, biedt ook de mogelijkheid om via twee grote openslaande deuren de tuin te bereiken. Handig voor de grasmaaier en tuingereedschappen, maar ook om andere spullen op te bergen. De technische ruimte sluit hier direct op aan en is bereikbaar door een dichte deur.

De twee ruime slaapkamers op de bovenverdieping bereiken we via de trap. Twee heerlijke lichte ruimtes die zo maar ook zouden kunnen fungeren als trainings- en/of fitnessruimte, atelier, game-, chill- of studeerkamer.

Aan woonoppervlakte geen gebrek, net zoals dat er aan de voorzijde van dit perceel meer dan voldoende ruimte is gecreëerd om te kunnen parkeren. Los van de garage is er aan beide zijdes van de woning een parking, waar plaats is voor vijf extra auto’s. Zowel links als rechts van deze prachtige boerderijvilla bereik je via een houten poort de tuin. Volledig geïntegreerd in de schutting geven deze façades het huis een verfijnde uitstraling, maar zorgen deze ook voor het zo gewenste en beschermde dorpsgezicht. De licht golvende beweging die het dak maakt, verbindt beide zijdes onlosmakelijk met elkaar.

Het gevoel dat je bekruipt als je over de met kinderkopjes bestraatte Soeterbeekseweg rijdt, is uniek. Hoewel dichtbij de stad, ben je volledig buiten en laat je het asfalt echt achter je. De villaboerderij die je op nummer 26 aantreft, overtreft elke verwachting. Zeker als je eenmaal in de tuin staat en ‘het andere gezicht’ hebt ontdekt. De heerlijke parkachtige aangelegde tuin en de enorme waterpartij met prachtige kade – die oorspronkelijk de haven van Antwerpen bekleedde – maakt deze droomlocatie helemaal af. Zeker als het waterleven in het voorjaar tot leven komt en het een broedplaats is van (water)vogels, wilde ganzen en eenden die op het 1.800 vierkante meter grote perceel alle rust en ruimte hebben.

++++++++++

In all honesty, we too have asked ourselves how we can best describe and characterize this farmhouse villa. In architecture, we are confronted with a rare contradiction in terms. An unlikely contradiction. On the street side a beautifully designed and perfectly finished Brabant long facade farm. Once on the other side – the back of this farm – you’ll be touched by the modern lines of a contemporary and luxurious villa.

This opposite character makes this recently built house more than special. A line play with feeling that will never get boring. In a literal sense, design best of both worlds is brought together here. With respect for the protected villagescape. Something that goes beyond the architecture of the house, because also in terms of location, this house is uniquely situated. Although in the countryside, adjacent to one of the smaller and most picturesque village centers of Nuenen, the center of Eindhoven is only ten minutes away by car while schools and shops for daily shopping are within cycling distance. The good news for horse lovers is that there are two stables within walking distance and in the vicinity there is more than enough space to stall horses.

The view is breathtaking in all respects. From an architectural point of view, the house has been designed and designed in such a way that from every room at the rear of the house, you have a view of the obtuse tower of Nederwetten. A remnant of the 12th-century monastery church that was demolished in 1898.

Nederwetten is an official part of the municipality of Nuenen. With about 850 inhabitants, this church village is hidden in the beautiful and fertile valley of Dommel. A beautiful nature reserve in which fields, meadows and forests with high poplars are iconic. An area that merges seamlessly with the immense backyard of this house on Soeterbeekseweg. A vastness that makes the view alone an incredible ‘wow’ factor.

According to good old Brabant custom, we go in ‘around the back’. In this case, from the side, where the back door is located. Once inside, the contrast is such that it seems as if you’ve gone years forward in time. Where the windows still retain the nostalgic feeling of the outside, you are welcomed inside and embraced by a sleek and modern interior design. Through a beautiful pivot door you gain access to the hallway – to which the cloakroom and pantry are adjacent – that leads you to the heart of the house. Walking through this corridor you’ll see the kitchen slowly getting more and more shaped.

Once in the kitchen, it’s as if the world enters you in all its intensity. What you see in a 360 degree view cannot be described with a pen. You’re really short of eyes. The kitchen turns out to be a gigantic living kitchen with a back door that extends into the roof of the mezzanine and can be fully opened. A colossal but extremely beautiful window that connects the inside with the outside in a spectacular way. Something that is also characteristic of the ‘other face’ – the villa side – of this house, because from all rooms you look out over the huge swimming pond, the jetties and the garden that stretches endlessly before your eyes.
The fact that this house is so well thought out is no coincidence. From 2014 a start has been made with the design of this house. Something that took a lot of time, because the starting point was that not only the interplay of lines, the location and layout of the house as well as the garden had to be in perfect harmony with each other, but also with the environment. For a whole year there was intensive cooperation with the renowned architectural firm Drijvers from Oisterwijk. A specialist when it comes to restoring or building farms, Flemish barns, mills and houses. But also an office where modern and traditional architecture go hand in hand. And you can see that. On both the front and the back. In every detail, with a sense of history, the environment, as well as the landscape.

The completely newly developed and built villa farm was finally completed in October 2017.

More information: info@sault.nl

Lees alles

Kenmerken

 • Soort woning
 • villa
 • Type woning
 • vrijstaande woning
 • Bouwjaar
 • 2017
 • Energielabel
 • A
 • Woonoppervlakte
 • 369 m2
 • Perceeloppervlakte
 • 3675 m2
 • Inhoud
 • 1657 m3
 • Aantal kamers
 • 6
 • Aantal slaapkamers
 • 5

Bijzonderheden

 • Garage
 • inpandig
 • Tuin
 • tuin rondom
X

Meld je aan voor onze nieuwsbrief