Agrarische sector

De ruimtelijke ordening van het agrarische gebied verandert in een hoog tempo. De overheid maakt de spelregels steeds strikter en ziet scherper toe op de naleving. Heb je plannen voor uitbreiding, verhuizing of aanpassing van het agrarisch bedrijf? Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden moeten veel regels en beleidsstukken bekeken worden. Van Santvoort Advies kan je hierin ondersteunen en adviseren. Wij verzorgen de eerste planvorming, de communicatie met de overheid en de juiste bestemmingen en (milieu)vergunningen voor uw bedrijf.

Door onze directe samenwerking met van Santvoort Makelaars en van Santvoort Architecten kunnen wij je in het gehele traject van een ontwikkeling van dienst zijn. Wij zoeken voor jou een geschikte locatie en adviseren en begeleiden tot het einddoel is bereikt.

Je kunt bij ons terecht voor de volgende diensten,

 • projectmanagement;
 • visieontwikkeling;
 • strategiebepaling;
 • projectbegeleiding;
 • beleidscheck;
 • indienen principeverzoek;
 • aanvragen bestemmingsplanwijziging;
 • advisering over procedures bij de overheid;
 • begeleiding en coördinatie procedures;
 • coördinatie onderzoeken;
 • NB-wetvergunning (natuurbescherming);
 • begeleiden van omgevingsdialoog;

‘Met van Santvoort Advies snel naar het einddoel’