Agrarische sector

De ruimtelijke ordening van het agrarische gebied verandert in een hoog tempo. De overheid maakt de spelregels steeds strikter en ziet scherper toe op de naleving. Heeft u plannen voor uitbreiding, verhuizing of aanpassing van uw agrarisch bedrijf? Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden moeten veel regels en beleidsstukken bekeken worden. Van Santvoort Advies kan u hierin ondersteunen en adviseren. Wij verzorgen de eerste planvorming, de communicatie met de overheid en de juiste bestemmingen en (milieu)vergunningen voor uw bedrijf.

Door onze directe samenwerking met van Santvoort Makelaars en van Santvoort Architecten kunnen wij u in het gehele traject van een ontwikkeling van dienst zijn. Wij zoeken voor u een geschikte locatie en adviseren en begeleiden u tot uw einddoel is bereikt.

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten,

 • projectmanagement;
 • visieontwikkeling;
 • strategiebepaling;
 • projectbegeleiding;
 • beleidscheck;
 • indienen principeverzoek;
 • aanvragen bestemmingsplanwijziging;
 • advisering over procedures bij de overheid;
 • begeleiding en coördinatie procedures;
 • coördinatie onderzoeken;
 • NB-wetvergunning (natuurbescherming);
 • begeleiden van omgevingsdialoog;
 • en nog veel meer.

‘Met van Santvoort Advies snel naar uw einddoel’