Agrarische sector

De ruimtelijke ordening van het agrarische gebied verandert in een hoog tempo. De overheid maakt de spelregels steeds strikter en ziet scherper toe op de naleving. Heb je plannen voor uitbreiding, verhuizing of aanpassing van het agrarisch bedrijf? Om goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden moeten veel regels en beleidsstukken bekeken worden. Van Santvoort Advies kan je hierin ondersteunen en adviseren. Wij verzorgen de eerste planvorming, de communicatie met de overheid en de juiste bestemmingen en (milieu)vergunningen voor jouw bedrijf. Benieuwd naar onze adviseurs en meteen (vrijblijvend) contact opnemen? Dat kan hier.

Door onze directe samenwerking met van Santvoort Makelaars en van Santvoort Architecten kunnen wij je in het gehele traject van een ontwikkeling van dienst zijn. Wij zoeken voor jou een geschikte locatie en adviseren en begeleiden tot het einddoel is bereikt.

Je kunt bij ons terecht voor de volgende diensten,

 • projectmanagement;
 • visieontwikkeling;
 • strategiebepaling;
 • projectbegeleiding;
 • beleidscheck;
 • indienen principeverzoek;
 • aanvragen bestemmingsplanwijziging;
 • advisering over procedures bij de overheid;
 • begeleiding en coördinatie procedures;
 • coördinatie onderzoeken;
 • Wet natuurbescherming;
 • begeleiden van omgevingsdialoog;

Benieuwd naar referenties? Lees hier het verhaal van Tonny en Bert die een camperplaats zijn begonnen. Dressuurstal Stijn Bruisten kreeg in samenwerking met van Santvoort Advies de juiste vergunningen, lees daar hier meer over.  Toon Kerkhoff maakte van zijn agrarische bestemming een woonbestemming, benieuwd hoe dat gelopen is? Vind hier het hele artikel. Het splitsen van een langgevel boerderij is zeer actueel, hoe dit precies is verlopen voor Willy Rovers is hier te lezen.

‘Met van Santvoort Advies snel naar het einddoel’