Onze aanpak

Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de overheid weten wij de juiste weg te bewandelen om uw ontwikkelingen op een adequate wijze tot realisatie te brengen: Bent u benieuwd hoe wij te werk gaan. Van Santvoort Advies heeft de volgende aanpak:

 1. Intake en kennismaking
  Tijdens de vrijblijvende intake en kennismaking bespreken we uw wensen. Aan de hand hiervan inventariseren we de eerste mogelijkheden op basis van de regelgeving uit het bestemmingsplan.
 2. Beleidscheck
  Voor de betreffende locatie voeren wij een uitgebreide beleidscheck uit. We toetsen uw verzoek aan het gemeentelijk en provinciaal beleid, zoals de structuurvisie, bestemmingsplan en/of andere van toepassing zijnde beleidsstukken. U ontvangt een overzicht van de (on)mogelijkheden op basis van de beleidsplannen die van toepassing zijn op uw locatie(s).
 3. Advisering over het proces richting de overheid
  Aan de hand van de beleidscheck maken wij een plan van aanpak voor de strategie en de stappen die nodig zijn om uw plannen te kunnen realiseren.
 4. Principeverzoek
  De volgende stap is – indien nodig – het indienen van een principeverzoek tot afwijking of wijziging van het bestemmingsplan. Voorafgaand hieraan bezoeken wij – goed voorbereid dankzij de beleidscheck – de gemeente om de mogelijkheden voor het principeverzoek te bespreken. Bij een principeverzoek doet het College van Burgemeester en Wethouders een eerste uitspraak of het bereid is medewerking te verlenen aan uw plan.
 5. Bestemmingsplanwijziging
  Bij een positief antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders op het principeverzoek kan het proces voor een bestemmingsplanwijziging of afwijking in gang gezet worden. Wij ontzorgen in dit proces volledig.
 6. (Milieu)vergunningen
  Voor uitbreiding, omschakeling of nieuwvestiging van uw woning of bedrijf kunnen diverse vergunningen noodzakelijk zijn. Wij begeleiden de aanvraag en uitvoering van deze vergunningen. U kunt hierbij denken aan bouw-, milieu- en NB-wetvergunningen.
 7. Mestregistratie
  Voor de paardenhouderij verzorgen wij ook de mestregistratie. Wij verzorgen voor u de mestboekhouding en de gecombineerde opgave.

Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de overheid weten wij de juiste weg te bewandelen om uw ontwikkelingen op een adequate wijze tot realisatie te brengen: