Onze aanpak

Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de overheid weten wij de juiste weg te bewandelen om de ontwikkelingen op een adequate wijze tot realisatie te brengen en dat doen we op de volgende manier:

Intake en kennismaking
Tijdens de vrijblijvende intake en kennismaking bespreken we de wensen. Aan de hand hiervan inventariseren we de eerste mogelijkheden op basis van de regelgeving uit het omgevingsplan.

Beleidscheck
Voor de betreffende locatie voeren wij een uitgebreide beleidscheck uit. We toetsen het verzoek aan het gemeentelijk en provinciaal beleid, zoals de structuurvisie, omgevingsplan en/of andere van toepassing zijnde beleidsstukken. Je ontvangt een overzicht van de (on)mogelijkheden op basis van de beleidsplannen die van toepassing zijn op uw locatie(s).

Advisering over het proces richting de overheid
Aan de hand van de beleidscheck maken wij een plan van aanpak voor de strategie en de stappen die nodig zijn om de plannen te kunnen realiseren.

Principeverzoek
De volgende stap is – indien nodig – het indienen van een principeverzoek tot afwijking of wijziging van het omgevingsplan. Voorafgaand hieraan bezoeken wij – goed voorbereid dankzij de beleidscheck – de gemeente om de mogelijkheden voor het principeverzoek te bespreken. Bij een principeverzoek doet het College van Burgemeester en Wethouders een eerste uitspraak of het bereid is medewerking te verlenen aan het plan.

Omgevingsplanwijziging
Bij een positief antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders op het principeverzoek kan het proces voor een omgevingsplanwijziging of afwijking in gang gezet worden. Wij ontzorgen in dit proces volledig.

(Milieu)vergunningen
Voor uitbreiding, omschakeling of onze jarenlange ervaring binnen de overheid weten wij de juiste weg te bewandelen om je ontwikkelingen op een adequate wijze tot realisatie te brengen

Benieuwd naar referenties? Lees hier het verhaal van Tonny en Bert die een camperplaats zijn begonnen. Dressuurstal Stijn Bruisten kreeg in samenwerking met van Santvoort Advies de juiste vergunningen, lees daar hier meer over.  Toon Kerkhoff maakte van zijn agrarische bestemming een woonbestemming, benieuwd hoe dat gelopen is? Vind hier het hele artikel. Het splitsen van een langgevel boerderij is zeer actueel, hoe dit precies is verlopen voor Willy Rovers is hier te lezen.

Ook schreven we verschillende artikelen, lees ze hier allemaal:

Hippisch ondernemen met het oog op de toekomst
Wegwijs in het woud van ruimtelijke ordening
De paardenhobby aan huis
Goed voorbereid naar de gemeente
Paarden aan huis, hoe zit het met de vergunningen?
Ik wil een nieuwe buitenbaan aanleggen, hoe zit het met de vergunningen? 
Nieuwe regelgeving boeren in Deurne 
Wonen op een agrarische bestemming
Mag je een woonboerderij zomaar splitsen? 
Mantelzorg in het buitengebied
Mag ik mijn buitenbak verlichten?