Recognised European Valuer (REV)

Opdrachtgevers kunnen in Nederland  gebruikmaken van REV-taxateurs commercieel vastgoed die voor hun taxatierapporten de European Valuation Standards (EVS) hanteren. Banken, accountants, institutionele beleggers, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden krijgen daardoor meer keuze in internationaal erkende normen voor waardebepaling.

In onze rol als onafhankelijk REV taxateur, is objectiviteit en transparantie van het grootste belang. Onze taxateurs zullen dan altijd stelling nemen die de objectiviteit waarborgt. Medewerkers van Van Santvoort Makelaars verrichten opdrachten zonder enige vorm van eigen belang en zullen nooit opdrachten aanvaarden die voorzien zijn van vooraf bepaalde uitkomsten, waarden, adviezen en/of conclusies.

Het lidmaatschap is van belang doordat Europese wetgeving op het gebied van taxeren hogere eisen stelt aan taxateurs. Lidmaatschap van TEGoVA biedt ons de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij de internationale standaarden (EVS).

Daarnaast zijn inmiddels de zogenaamde PTA-richtlijnen van kracht. Taxaties dienen volgens internationale standaarden (EVS en IVS) te worden uitgevoerd. Via het lidmaatschap van TEGoVA  voldoen wij hieraan.

Doelen
De belangrijkste doelen van TEGoVA zijn het bevorderen van het beroep van taxateur, de harmonisatie van de Europese taxatienormen, het zorgdragen voor vooruitgang in waarderingen en voor constant kwaliteit. Hierdoor kunnen beleggers, de financiële wereld, opdrachtgevers en taxateurs in de hele Europese Unie en daarbuiten vertrouwen op de taxaties die op basis van de EVS-standaarden zijn uitgevoerd.

Ga naar de website