TMI

De specialisatie van onze taxateurs gaat ver. Twee van onze taxateurs zijn aangesloten bij het TMI.

Het Taxatie Management Instituut richt zich op alle gekwalificeerde taxateurs die met het Taxatie Management Systeem willen werken. Daarnaast is het instituut relevant voor opdrachtgevers in de commerciële vastgoedsector. Taxaties die gemaakt zijn met het Taxatie Management Systeem voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Dat houdt in dat de taxatie daarmee voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én onderbouwd is.

Het Taxatie Management Instituut draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het uniforme Taxatie Management Systeem. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs kunnen gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©. Een initiatief dat taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maakt.
Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy.

Ga naar de website