Bouw waar de consument wil wonen!

Dankzij het voorspoedige herstel van de woningmarkt, groeit ook de noodzaak om snel nieuwe woningen te bouwen. Er is sprake van uitgestelde behoefte en een flinke inhaalvraag. Maar waar gaan we bouwen? De wereld is al weer een beetje veranderd sinds 2008 en dus kun je niet zomaar oude plannen ongewijzigd uit de kast te trekken. De grote stad is populairder geworden. Daar – of zo dicht mogelijk in de nabijheid ervan – willen veel mensen wonen.

Afspraken om in omliggende gemeenten de woningen te bouwen die de stad Eindhoven in het verleden niet kon of wilde bouwen, moeten op de helling. Want Eindhoven wil plotseling wel groeien binnen de huidige gemeentegrenzen en maakt vaart met het ombouwen van kantoren tot wooneenheden. Op basis van de oude afspraken over de verdeling van het aantal te bouwen woningen in de regio zou Eindhoven nu het plafond al bereikt hebben. En dat terwijl er – naast de huisvesting voor jongeren en alleenstaanden – ook veel behoefte is aan grondgebonden nieuwbouw in de stad.

Het is dus goed om met een nieuwe blik naar oude afspraken te kijken. De Helmondse wethouder Frans Stienen –  portefeuillehouder op dit gebied in Metropoolregio Eindhoven – stelt voor om gemeenten die financieel getroffen worden door het schrappen van bouwplannen financieel te compenseren vanuit een fonds. Die gemeenten hebben immers in het verleden grond aangekocht om bouw in de toekomst mogelijk te maken. Als dat niet doorgaat, is te verwachten dat de vaak toch al armzalige financiële positie van hun grondbedrijf verder achteruitgaat.

Met zo’n fonds zouden de gemeenten gemakkelijker samen knopen kunnen doorhakken. Ik hoop mét wethouder Stienen dat dit gaat lukken. Het is belangrijk dat niet de financiële staat van grondbedrijven gaat bepalen waar nieuwe woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd denk ik: wie gaat dan projectontwikkelaars compenseren die op basis van oude afspraken grond hebben gekocht? Het is hoe dan ook te hopen dat uiteindelijk de woningbehoefte van de consument de doorslag geeft bij het maken van nieuwe afspraken. Enig kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek is gewenst en zou wel eens ander licht kunnen werpen op de aannames die overheden nu hanteren. Laat de markt zijn werk doen!