De prijs is het bewijs

Meer transacties, een snellere verkoop, een prijsstijging van gemiddeld 3,5% en een groter aandeel van de categorie ´groter en duurder´ in het totaal van de verkochte woningen. Dat zijn de voornaamste trends uit de cijfers over het vierde kwartaal van 2014. Ze illustreren dat gematigd optimisme over de ontwikkeling van de woningmarkt nog steeds op zijn plaats is.

Met 46.500 transacties steeg het aantal verkochte woningen ten opzichte van het derde kwartaal met 20% en ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 met liefst 34,5% gemiddeld. De regionale verschillen zijn vrij groot, maar de regio Eindhoven zit precies op het landelijk gemiddelde als we de ruim 1700 transacties van het laatste kwartaal 2014 vergelijken met het vierde kwartaal van 2013. De regio Zuidoost-Brabant (dus exclusief Eindhoven e.o.) liet vergeleken met het vierde  kwartaal van 2013 een stijging van het aantal verkopen met 21,4% zien naar totaal 830 transacties.

Maar misschien nog meer dan het aantal transacties is de prijsontwikkeling het bewijs van de gestage opmars: een gemiddelde stijging van 1,3% van de prijzen ten opzichte van het derde kwartaal in 2014 en 3,5% vergeleken met een jaar eerder. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is nu € 215.000, weliswaar nog 14% lager dan voor de crisis, maar toch al weer 5% hoger dan op het dieptepunt van de crisis. Woningen staan bovendien minder lang te koop (nu gemiddeld 371 dagen) en het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de uiteindelijk verkoopprijs is gezakt naar 5,5%.

Opvallend is verder dat er minder woningen te koop staan: naar schatting zo´n 200.000, zo´n 8,2% minder dan een jaar eerder. Binnen dat aanbod neemt het nieuwe aanbod echter toe en dat is een belangrijke aanjager van voortgaand herstel, want nieuw aanbod van bestaande woningen verkoopt vaak het beste. Van een echte ´verkopersmarkt´ is in z´n algemeenheid nog geen sprake, misschien met een uitzondering van een aantal zeer gewilde wijken (met name in Amsterdam en Utrecht), maar verder ligt ´de macht´ nog meer bij de koper dan bij de verkoper, daarover zijn de meeste deskundigen het wel eens.

Afgezien van de wat instabiele politieke omstandigheden, zowel in eigen land als internationaal, staan de meeste seinen op groen. Het marktherstel zet zich langzaam maar zeker voort en de (woning)prijs is daarvan het belangrijkste bewijs. Dat kan ertoe leiden dat zich weer een verschuiving van een kopersmarkt naar een verkopersmarkt zal voordoen. Anderzijds is iedereen ervan overtuigd dat de tijden van vroeger niet terugkeren en dat de toegenomen klantgerichtheid in de vastgoedsector een belangrijke voorwaarde blijft. Om met de voorzitter van de NVM te spreken: niet het pand, maar de klant staat centraal.