Kabinet helpt mee aan prijsopdrijving

Ook ik heb – als lid van de NVM – de rijksoverheid een tijdje geleden opgeroepen om een sterkere regierol te nemen op de woningmarkt. Ik voelde daarbij eerlijk gezegd wel de nodige scepsis, want de overheid is helaas meer van het reguleren dan van het stimuleren. Dat blijkt nu ook weer uit het voornemen de overdrachtsbelasting bij de koop van een woning volgend jaar te verlagen naar 0% voor starters en te verhogen naar 8% voor particuliere beleggers. In feite helpt het kabinet met deze maatregel mee aan de verdere opdrijving van de prijzen op de woningmarkt.

Het afschaffen van de overdrachtsbelasting (nu 2%) voor starters lijkt op het eerste gezicht sympathiek. Op een woning van 250.000 euro scheelt dat 5.000 euro, maar die financiële ruimte zullen veel starters direct inzetten om méér te bieden op woningen binnen hun bereik. Prijsstijging dus!

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers pakt ook nadelig uit. De meeste particuliere beleggers zijn geen gewetenloze huisjesmelkers, maar leveren een goede bijdrage aan de markt voor middenhuurwoningen of vrije sectorwoningen. Ze zijn op zoek naar een eerlijk rendement en hebben ook te maken met risico’s en kostenposten. De belastingverhoging betekent bij een woning van 350.000 euro voor hen een belastingstijging van 7.000 naar 28.000 euro. Dat zal ertoe leiden dat zij hun huren verhogen. Ook hier prijsstijging dus!

Zo pakt deze maatregel volstrekt averechts uit. Hét probleem van de woningmarkt is de enorme krapte: nu al zijn er meer dan 300.000 woningen tekort in ons land en dat gaat nog sterk oplopen. Die krapte leidt tot prijsstijgingen, maar daarin spelen ook de toegenomen overheidseisen en beperkingen een rol. Het enige antwoord is: stimuleer het bouwen in alle sectoren en maak versnelling mogelijk. Schaf de verhuurdersheffing af, zodat woningcorporaties weer ruimte krijgen voor sociale woningbouw op grote schaal. Stimuleer de lagere overheden om grote bouwlocaties beschikbaar te stellen, versnel de procedures en stel geen ingewikkelde en vaak onbetaalbare differentiatie-eisen. Dat is de enige manier om de broodnodige vaart terug te brengen in de woningbouw. Dat is een regierol die vruchten af zal werpen!