Toch meer jonge starters actief

We zuchten bijna allemaal onder de sterk stijgende huizenprijzen. Behalve dan de verkopers natuurlijk, die proberen er het maximale uit te halen. Want dankzij de  overwaarde kunnen ze dan vaak zelf een – ook weer duurdere – woning financieren. Jonge starters hebben het nakijken, ook al omdat het aanbod aan voor hen betaalbare woningen vaak minimaal is.

Toch is het aandeel van woningkopers jonger dan 35 jaar het afgelopen jaar iets groter geworden, blijkt uit het kwartaalbericht van de Rabobank. In de periode augustus 2020 tot en met juli 2021 waren jonge huizenkopers goed voor 47,8% van alle transacties op de woningmarkt. In diezelfde maanden een jaar eerder was dat aandeel 45,4%. Het kan een effect zijn van de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari van dit jaar, terwijl deze belasting voor de beleggers juist verhoogd werd naar 8%. Wellicht is het starters daardoor iets vaker gelukt het winnende bod uit te brengen.

Tot prijsverlaging heeft het natuurlijk niet geleid, want we zien nu een sterkere concurrentie tussen de jongvolwassenen op de huizenmarkt. Ik heb indertijd ook al betoogd dat dit belastingvoordeel vooral zou resulteren in sterkere prijsstijgingen. En die gaan door de komende jaren, zo lang er niet veel meer en betaalbaar gebouwd wordt. Dit jaar zou die prijsverhoging nog wel eens op 15% totaal uit kunnen komen. De Rabobank voorziet voor volgend jaar nog een stijging van 11,5%, waar de verwachting van ABN Amro 10% is.

Anders dan tot voor kort loopt de hypotheekrente nu iets op, waardoor de afgelopen week een hausse aan hypotheekaanvragen is gedaan. Bij de Hypotheker bijvoorbeeld kwamen de afgelopen twee weken 15.500 tot 16.000 aanvragen binnen, goed voor een plek in de top 5 van de drukste weken in tien jaar tijd. Veel mensen willen nog snel van de lage tarieven profiteren en hun hypotheek oversluiten. Toch zijn de hypotheekrentes nog altijd op een historisch laag niveau en komt de betaalbaarheid van de woningen niet echt in het gedrang, ondanks al die prijsstijgingen. Maar met het stuitend lage aanbod blijft het hoe dan ook dringen op de woningmarkt. En daarbij zullen starters met een lager inkomen het steeds moeilijker krijgen.