Vergunningscheck, is alles op orde? Gratis QuickScan!

Ondanks dat we het allemaal wel anders zouden willen, hebben we op dit moment wat meer tijd. Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep en de verwachting is dat we in ieder geval de komende weken nog thuis moeten blijven. We gaan niet op wedstrijd en ook het keuringseizoen is uitgesteld. Hierdoor is er tijd vrijgekomen om extra taken op te pakken die normaal blijven liggen. Laten we deze tijd goed benutten! Als het nu kan is er geen reden om niet eens goed in de vergunning te duiken.  De gemeente voert met grote regelmaat controles uit en daarbij wordt de regelgeving steeds strenger. Het is daarom steeds belangrijker om alle vergunningen op orde te hebben om zo je bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen. Van Santvoort Advies helpt graag met een vergunningscheck. Wij checken gratis onderstaande vragen voor jouw onderneming en nemen daarna met een telefonische afspraak graag de uitkomsten door.

Check 1: Heb ik een vergunning Wet Natuurbescherming of heb ik deze nodig?
In veel gevallen is deze vergunning nodig en dus verplicht. De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden dat deze vergunning essentieel is voor je bedrijfsvoering. Om te bepalen of een vergunning wel of niet nodig is moet er een berekening gemaakt worden van de stikstofdepositie die uw bedrijf veroorzaakt op een Natura 2000 – gebied. Dit kan gedaan worden doormiddel van de AERIUS Calculator. Hiermee kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000 – gebieden worden berekend. Op het moment dat een ondernemer al een lange tijd paarden houdt, kan de uitstoot van de paarden als referentiesituatie gelden. Is dit niet het geval, maar is er wel depositie op een Natura 2000-gebied, dan biedt externe saldering in de toekomst wellicht mogelijkheden. Nu kan dat nog niet. Wij kunnen nu al bekijken of deze zeer belangrijke vergunning nu of in de toekomst verleend kan worden voor uw bedrijf.

Check 2: Is mijn milieumelding of milieuvergunning nog actueel?
Als ondernemer in de paardensector weet u dat u te maken heeft met een milieumelding of vergunning. Waarschijnlijk is deze al in het bezit, maar kloppen de aantallen nog? En komt de bedrijfssituatie nog overeen met de milieutekening? Bij het houden van maximaal 50 paarden is een melding voldoende.

Check 3: Passen mijn activiteiten binnen het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is het juridische document waarin omschreven staat hoe een perceel bebouwd en gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan per gemeente is gemakkelijk online in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de paardenhouderij wordt in het bestemmingsplan vaak een onderscheidt gemaakt tussen productiegerichte en gebruiksgerichte paardenhouderij. Productiegericht valt meestal onder een agrarische bestemming en is het fokken, africhten, trainen en verhandelen van paarden. Een gebruiksgerichte paardenhouderij valt onder een bedrijfsbestemming en betreft onder andere een pensionstalling. Ook nevenactiviteiten moeten in het bestemmingsplan passen.

Check 4: Liggen al mijn voorzieningen binnen het bouwvlak?
Het komt vaak genoeg voor dat een buitenrijbak niet binnen het bouwvlak ligt. Dit is meestal wel verplicht. Mocht de gemeente een controle uitvoeren dan kan gehandhaafd worden, met verplaatsing of verwijdering tot gevolg. Vaak is het wel mogelijk om de voorzieningen te legaliseren en hiermee te voldoen aan de regelgeving.

Check 5: Is het mogelijk om grooms te huisvesten op mijn bedrijf?
Een groom is onmisbaar op menig sportstal. Een groomverblijf bouwen? Dat mag meestal niet direct, maar mogelijk wel met een simpele vergunning. Een groomverblijf moet niet verward worden met een tweede bedrijfswoning. Eén bedrijfswoning bij een (agrarisch) bedrijf is vaak toegestaan, voor een tweede bedrijfswoning kom je nauwelijks in aanmerking. Het beleid van gemeenten en provincies is er opgericht het aantal woningen in het buitengebied niet significant te laten groeien. Belangrijk is om aan te tonen dat het niet om een tweede bedrijfswoning gaat maar om tijdelijk verblijf van medewerkers. Hierover is een groot verschil in benadering tussen provincies en gemeenten. Bij gemeente met veel paardenbedrijven wordt het steeds makkelijker om hiervoor een vergunning te krijgen. Zij het wel vaak voor tijdelijke huisvesting. Long stay huisvesting is nog niet altijd mogelijk.  Het is maatwerk, maar zeker de moeite waard om je daarin te verdiepen zodat al deze zaken goed geregeld zijn op je bedrijf.

 

 

Wilt u gebruik maken van deze gratis QuickScan? Neem contact met van Santvoort Advies!