Wat veel ondernemers niet weten: Verplichte mestregistratie paard

Is jouw mestregistratie op orde? Veel hippische ondernemers hebben hier geen weet van en riskeren een flinke boete als er gecontroleerd wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook als hobbyist moet je aan een aantal eisen voldoen. Feije van Eijndhoven van Van Santvoort Landelijk Wonen & Advies helpt paardenhouders met de veelal onoverzichtelijke regelgevingen.

“Hoeveel mensen zijn er wel niet met een paar paarden aanhuis, die ‘illegaal’ de mest laten ophalen door een boer of het in de wei gooien zonder enige voorzieningen te treffen? Je laat je wei twee keer per jaar injecteren, krijgt een mestbon en dat is het dan. Voor (kleine) hobbyisten is de mestregistratie niet verplicht, behalve dat je een vloeistofdichte mesthoop moet hebben (*). Heb je zeven paarden of meer? Dan moet je een mestboekhouding bijhouden”, vertelt Feije van Eijndhoven.

Controles
Over de mestregistratie bij paarden is maar zeer weinig informatie te vinden en er wordt maar weinig over gesproken. “Als de mest maar opgehaald wordt, dan is het probleem opgelost denken de meesten. En dat terwijl het NVWA toch echt controles uitvoert, met name bij ondernemers. Je kan ook gecontroleerd worden door de gemeente of waterschappen die checken of de mesthoop wel aan de eisen voldoet zodat bijvoorbeeld ammoniak het grondwater niet kan bereiken. Komen zij problemen tegen, dan wordt de NVWA op de hoogte gesteld en loop je alsnog de kans op een uitvoerige controle door hen.”

Wat moet je doen?
Elk jaar moet de ondernemer een bemestingsplan opstellen. “Oftewel een balans opmaken hoeveel mest jouw paarden produceren, hoeveel je uitrijdt op het land, hoeveel je laat afvoeren en hoeveel mest je van buitenaf laat komen. De meeste paardeneigenaren laten immers paardenmest afvoeren en drijfmest uitrijden”, vertelt Feije van Eijndhoven. “Het bemestingsplan hoeft niet ingediend te worden, maar moet wel voorhanden zijn als er gecontroleerd wordt. Laat je je mest niet verwerken en heb je daardoor een mestoverschot, dan riskeer je een heffingsboete, deze kan snel oplopen naar tienduizenden euro’s.”

Gecombineerde opgave
Ondernemers zijn verplicht om tussen 1 april en 15 mei een gecombineerde opgave in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen het Ministerie van Landbouw. “Deze opgave is voor de landbouwtelling en mestwetgeving. Hierbij moet je aangeven hoeveel dieren en grond je hebt en hoe je met je mest om gaat. Bij deze gecombineerde opgave kan je ook subsidies aanvragen als je bijvoorbeeld aan natuurbeheer doet en minder mest gebruikt, al gaat dat voor de meeste paardenhouders niet op.”

Papieren rompslomp
De gecombineerde opgave is door de ondernemer zelf in te vullen. “Het is wel een papieren rompslomp. Er gaat veel tijd inzitten, al ligt het ook aan de omvang van het bedrijf. Ik kan hierin ondersteunen namens Van Santvoort Advies door samen door de hele administratie te gaan of de gehele mestboekhouding op me te nemen. We werken -met een programma van Agrovision dat direct communiceert met de RVO en meteen aan alle wetten en regelgevingen voldoet. In elk geval is het belangrijk dat hippische ondernemers zich realiseren dat het verplicht is. Er is een grote groep die zich hiervan niet bewust is.”

(*) Een vloeistofdichte vloer van de mesthoop is in 99% van de gevallen verplicht voor particulieren/hobbyisten. Tenzij de mesthoop niet groter is dan 3 m3 of bij een tijdelijke mesthoop die er niet langer dan een half jaar ligt.

Contactgegevens:
Feije van Eijndhoven
0492-525552
feije@vansantvoort.nl
www.vansantvoort.nl/advies

 

Auteur: Wendy Scholten
Foto: Walkro International