Woningen nog steeds betaalbaar

ASML verwacht binnen vijf jaar 5.500 nieuwe medewerkers nodig te hebben om de omzet met 10 miljard euro te kunnen laten groeien. Het is nieuws uit Veldhoven dat alle regiogemeenten raakt, dus ook omgeving. Want 5.500 banen bij ASML betekenen minstens ook 5.500 nieuwe banen bij toeleveranciers in de regio. Al die nieuwe medewerkers kunnen niet allemaal in de regio gevonden worden. Die komen uit het hele land, uit heel Europa, uit de hele wereld. En die willen allemaal enigszins in de buurt van Veldhoven wonen. Dat betekent nog een extra druk op de toch al oververhitte regionale woningmarkt.

Je kunt daar op meerdere manieren naar kijken. Je kunt die nieuwe medewerkers zien als concurrenten voor de woningzoekers die al sinds jaar en dag in de regio wonen. Je kunt ze ook zien als mensen die we nodig hebben om onze regio economisch vitaal te houden en te laten excelleren. Maar hoe je er ook naar kijkt, hun komst en hun woonbehoefte is waarschijnlijk een realiteit die we onder ogen moeten zien. Het maakt de noodzaak voor nieuwbouw van woningen op grote schaal alleen maar groter en urgenter. Er is rijksgeld voor nodig om ambitieuze bouwplannen in stad en regio mogelijk te maken en om de infrastructuur (wegen, openbaar vervoer, groenvoorziening) te verbeteren. Maar er is in de regio tevens politieke moed nodig om bestaande bouwplannen snel uit te voeren en om plannen die ooit in de ijskast zijn gezet weer af te stoffen en met nieuw elan voor te bereiden.

Die moed is ook nodig om de knoop door te hakken als er bezwaren komen. En die komen altijd, want bijna iedereen vindt woningbouw belangrijk,  maar liever niet achter de eigen achtertuin, of op een plek waar zich bevers kunnen vestigen of op een plek die het uitzicht op de kerk wegneemt. Zeker in verdichtingsplannen in de bebouwde kom, maar ook in groengebieden, zijn de procedures vaak enorm vertragend. Natuurlijk moet iedereen zijn bezwaren kenbaar kunnen maken, maar vervolgens moeten gekozen politici belangen tegen elkaar afwegen en dan een besluit nemen, zonder dat dit vervolgens eindeloos vertraagd kan worden. Helaas geven de politici – zeker in Den Haag – op dit moment niet echt het goede voorbeeld in het maken van snelheid. Maar de vele woningzoekenden zouden daar wel bij gebaat zijn.