Jirka van de Pas

Jirka van de Pas is specialist ruimtelijke ordening en milieu. Ze heeft ruime ervaring met agrarische en hippische vraagstukken.