Boosheid over de WOZ

In Eindhoven is hier en daar, bleek onlangs uit het Eindhovens Dagblad, enige beroering ontstaan over de verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) met 12,5%. Zeker in combinatie met een flink gestegen waarde van de woning (WOZ-waarde) kan dat een behoorlijke lastenverzwaring betekenen voor huiseigenaren. Ik wil me op deze plek niet in die discussie mengen. Er zijn voldoende bezwaar- en beroepsmogelijkheden en op internet zijn veel modelbezwaarschriften te vinden waarmee iedereen zelf aan de gang kan. Het is ook mogelijk een adviseur in de arm te nemen.

De OZB levert alle gemeenten in Nederland samen een dikke drie miljard euro op en dat bedrag vormt ongeveer 8% van alle inkomsten van die gemeenten. De OZB is een promillage dat huiseigenaren betalen over de waarde van hun woning (bepaald door gemeentelijke taxateurs). Dat tarief wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Als dat promillage hoger wordt én de woningen worden ook nog eens fors meer waard, dan is dat voor de gemeente een opsteker in de vaak toch moeilijke financiële situatie. Eindhoven is overigens in de regio zeker geen koploper als het gaat om de hoogte van de OZB; die eer valt de gemeente Oirschot te beurt. Ook Waalre en Valkenswaard staan hoog genoteerd.

Kan een hoge(re) WOZ-waarde voor de huiseigenaar ook goed nieuws zijn? Als je van plan bent je huis binnenkort te verkopen, dan is zo’n gestegen WOZ-waarde een indicatie dat je een hogere verkoopprijs gaat realiseren. Maar dat wist je eigenlijk zelf ook wel. Huizenbezitters kunnen bovendien in sommige gevallen bij hun hypotheekverstrekker een lager rentepercentage bedingen op grond van de hogere WOZ-waarde. Dat voordeel kan opwegen tegen de lastenverzwaring op belastinggebied.

Hoe dan ook: elk jaar laait ergens wel weer OZB- en WOZ-woede op. Een rol daarin speelt nu ook de waardestijging die voortvloeit uit de plaatsing van zonnepanelen of warmtepompen. Eigenaren investeren in het verduurzamen van hun woning en in een verbetering van het milieu, maar worden daarvoor dan eigenlijk ‘bestraft’ met hogere belastingen. Ook daarover is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven.