Energiezuinige woning

Het realiseren van energiezuinige woningen zal de komende periode vaak aan de orde komen in discussies over de woningmarkt. Vooral de financiering is een hot item, want de ambities zijn torenhoog en dat gaat handen vol geld kosten. Dat geld moet – hoe je ook wendt of keert – voor een groot deel door eigenaren/kopers worden opgebracht. En als zij dat geld onvoldoende beschikbaar hebben, zal er – ook dat staat zo vast als een huis – geleend moeten worden. Natuurlijk in de hoop dat zij die investering later terugverdienen door lagere energielasten.

De beperking van de leenmogelijkheden is een extra knelpunt, vooral voor mensen met weinig geld op de bank. Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning met een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van 0 of lager kunnen pas sinds 1 januari aanspraak maken op een extra leencapaciteit van €20.000, maar in de praktijk liep dat niet goed.

EPC-0 betekent dat het netto energieverbruik van de woning ongeveer 0 moet zijn. Het ‘gebruiksgebonden’ elektriciteitsverbruik (voor wasmachine, koelkast, vaatwasser, tv en computer bijvoorbeeld) telt hierin echter niet mee. In de rijksregeling waarin de verruimde kredietmogelijkheid is vastgelegd, was echter onbedoeld verplicht gesteld dat ook voor EPC-0-woningen een 10 jaar durende ‘garantie’ moet worden afgegeven voor het behalen van deze energieprestatie. Zo’n garantie wordt echter alleen afgegeven bij de bouw van zogenoemde Nul-op-de-Meterwoningen (NOM). Bij die NOM-woningen is namelijk sprake van extra jaarlijkse energieopwekking voor het verbruik van wasmachines, tv, etc. Daarom kan daar zo’n garantie wél worden afgegeven en bij de EPC-0-woningen niet.

In de praktijk betekende het dat kopers van een EPC-0-woning geen beroep op de rijksregeling konden doen, terwijl die ook voor hen bedoeld was. Op aandringen van de NVB (brancheorganisatie van bouwers/ontwikkelaars) past minister Hoekstra van Financiën de regeling per 1 januari 2019 aan. Voor EPC 0-woingen is dan €20.000 extra haalbaar; voor NOM-woningen €25.000. De bouwers zijn blij, maar vragen het bedrag voor de NOM-woningen te verhogen naar €30.000, om de aantrekkelijkheid van die categorie verder te vergroten. Het spel om de duurzaamheidseuro’s is begonnen. Het laatste woord is er nog niet over geschreven.