Vanaf 2024 zal de grens van de woningwaarde worden verhoogd naar € 510.000,–.

Sinds de invoering van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in januari 2021 geldt er voor de aanschaf van woningen onder bepaalde voorwaarden een tarief van 2% of een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters.

Wanneer kom je in aanmerking voor de vrijstelling overdrachtsbelasting?

Als je een woning verkrijgt waar je zelf voor langere tijd in gaat wonen én als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent. Als je ook aan andere voorwaarden voldoet hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Het verkrijgen van een woning betekent meestal dat je de woning koopt, maar het kan ook gaan om het krijgen van (een aandeel in) een eigendom door bijvoorbeeld erfpacht of opstalrecht. Woningen worden gedefinieerd als onroerende zaken die bestemd zijn voor bewoning. Dit omvat ook bijbehorende ruimtes.

Voor een woning waar je zelf niet in gaat wonen, zoals vakantiewoningen, geldt een tarief van 10,4% voor overdrachtsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling moet je aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  1. Je verkrijgt een woning waarin je zelf voor langere tijd gaat wonen
  2. Je bent meerderjarig (18 jaar) en jonger dan 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt. Het moment van verkrijging is wanneer je de notariële leveringsakte ondertekent.
  3. Op het moment van verkrijging mag de waarde van de woning niet hoger zijn dan € 440.000,–. Dit omvat ook eventuele bijbehorende ruimtes zoals tuin, schuur of garage. Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.
  4. Je hebt nog geen gebruik gemaakt van de startersvrijstelling.

Als je al eerder een koopwoning hebt gehad, kom je toch in aanmerking voor de startersvrijstelling, zolang je maar aan de voorwaarden voldoet.

Let op!

Als je de woning samen met iemand anders verkrijgt, bijvoorbeeld je partner, kunnen jullie beiden gebruik maken van de vrijstelling als jullie beiden aan de voorwaarden voldoen. Als één van jullie niet aan de voorwaarden voldoet, geldt de vrijstelling alleen voor degene die wel aan de voorwaarden voldoet. De vrijstelling wordt berekend op basis van zijn of haar deel van de woning.

Vanaf 1 januari 2024 zal er een wijziging plaatsvinden!

Eén van de voorwaarden om gebruik te maken van de startersvrijstelling is dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overschrijden, de woningwaardegrens. Voor het jaar 2023 is de woningwaardegrens € 440.000,–. Voor het jaar 2024 zal deze worden verhoogd naar € 510.000,–.

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling moet je bij de verkrijging van de woning verklaren dat je zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Deze verklaring staat vaak al in de leveringsakte die door de notaris wordt opgesteld. Het is ook mogelijk om een aparte Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling te gebruiken.

Als je gebruik wilt maken van de verhoging, moet het transport na 31 december 2023 plaatsvinden. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is niet van belang.