Klimaatkoorts

We mogen dan langzamerhand richting winter gaan, ons land is momenteel bevangen door een stevige klimaatkoorts. De stikstofcrisis was nog niet zo op z’n hoogtepunt of PFAS dook plotseling op in de grond. En dat alles met grote, negatieve gevolgen voor de voortgang van de zo broodnodige nieuwbouw. Het kabinet heeft zeer recent aan de Tweede Kamer bericht dat de woningproductie door het stikstofbesluit niet op 75.000 woningen per jaar zal uitkomen, maar op 47.000, dus maar liefst 28.000 minder.

‘Een flink dip’ schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu). Nu was het al zeer de vraag of dat aantal van 75.000 nieuwbouwwoningen in de praktijk wel haalbaar zou zijn. Maar, schrijft de minister: “Het kabinet werkt aan een pakket maatregelen waarmee de vergunningverlening snel vlot wordt getrokken. We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten worden.” Ze ziet echter pas in 2024 het jaarlijks doel van 75.000 nieuwbouwwoningen weer in zich komen.

Concrete maatregelen zijn er nog niet genomen. Er wordt van alle kanten aan het kabinet getrokken: boeren, bouwers en weggebruikers willen allemaal ontzien worden. De roep om temporisering of verzachting van het klimaatbeleid klinkt luider. Het is uiteraard niet aan mij om klimaatproblemen te bagatelliseren, want een duurzame samenleving is voor ons allemaal van belang. Aan de andere kant kan ik niet anders dan constateren dat het er voor de bouw en voor woningzoekers niet beter op wordt. Schaarste zal verder toenemen en dat zal de toch al hoge nieuwbouwprijzen verder opdrijven, heeft de sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro voorspeld. Je hoeft echt geen sectoreconoom te zijn om dat te kunnen voorzien. De vastgoedsector krijgt het zwaar; meer faillissementen zijn te verwachten.

Ook de particuliere woningbezitter staat voor de vraag hoe hard hij of zij moet lopen bij het verduurzamen van de woning. De lage rente kan helpen bij de bereidheid om te investeren, maar ook hier is overheidsbeleid van belang (subsidiemogelijkheden, hoogte energiebelasting). Het zal niet meevallen het hoofd koel te houden in de oplopende klimaattemperaturen.