Klimaatkoorts (2)

Het zal niet meevallen het hoofd koel te houden in de oplopende klimaattemperaturen, zo eindigde ik twee weken geleden mijn column. Ik doelde daarmee zowel op de landelijke aanpak van het klimaatbeleid (stikstofcrisis) als op de mogelijkheden van particuliere woningbezitters om hun huis te verduurzamen. Op dat laatste wil ik deze keer eens inzoomen. Ik ken inderdaad mensen die het warm krijgen bij de gedachte dat ze misschien extra moeten investeren in hun woning. Uit recent onderzoek van Offerteadviseur is gebleken dat 81% van de Nederlanders te weinig (financiƫle) steun ervaart bij het energieneutraal maken van de eigen woning. Voor zeven van de tien ondervraagden is het op dit moment financieel niet mogelijk om de woning bijvoorbeeld geheel gasvrij te maken. Meer dan de helft van de ondervraagde huizenbezitters heeft bovendien behoefte aan meer en betere informatie over de verschillende opties.

Een ander, zeer recent onderzoek van de Rabobank laat zien dat in de helft van alle woningen de afgelopen vijf jaar geen energiebesparende maatregelen zijn genomen. De verduurzamingsdoelen en de realiteit liggen mijlenver uit elkaar, constateren de onderzoekers van de bank. In 2018 had nog slechts 14% van alle huizen een definitief label A of hoger. En dat terwijl veel huiseigenaren denken dat hun woning al duurzaam is. Maar velen wachten ook af in de veronderstelling dat er nog subsidieregelingen of andere hulpmaatregelen komen.

Er moet een veel betere informatievoorziening komen om duidelijk te maken dat het treffen van energiebesparende maatregelen nu al loont omdat de energielasten teruglopen, bepleit het Rabobank-onderzoek. Of resulteert in een hogere opbrengst bij verkoop van de woning. Ik ben het daar wel mee eens, maar tegelijkertijd wringt het dat de overheid weinig duidelijkheid geeft over toekomstige subsidiemogelijkheden. Dat werkt afwachten in de hand. Voor nieuwbouw stopt men binnenkort zelfs met het subsidiƫren van onder meer pelletkachels, bioketels, warmtepompen en zonneboilers. Kennelijk steekt de overheid geld en energie kennelijk liever in het voorbereiden van een nieuwe indeling van de energielabels met verfijndere meetmethodes. Of dat het klimaat voor klimaattransitie sterk zal verbeteren is nog maar de vraag.