Minister van bouwen!

Ook de gemeente Rotterdam voert een zelfbewoningsplicht in voor kopers van woningen in de stad. Deze plicht geldt – in de vorm van een verhuurverbod, een doorverkoopverbod en/of een speculatieverbod – zeer beperkt. Het is alleen van toepassing op woningen op gemeentelijke grond of op gemeentelijk vastgoed dat tot woning getransformeerd wordt. De gemeente biedt daarmee meer ruimte aan starters op de woningmarkt. Starters worden nu soms voorbijgestreefd door particuliere beleggers die de aangekochte woningen vervolgens verhuren.

De Rotterdamse maatregel is beperkter in reikwijdte dan in veel andere gemeenten, omdat uit onderzoek blijkt dat de negatieve invloed van particuliere beleggers helemaal niet zo groot is als vaak wordt verondersteld, zegt de gemeente. Het onderzoek werd door het Kadaster in de eerste helft van 2020 uitgevoerd in de steden Rotterdam, Maastricht en Utrecht. De beleggers worden vaak ten onrechte neergezet als huisjesmelkers die de prijzen opdrijven, zo blijkt. Het totale tekort aan woningen is de belangrijkste oorzaak van de snelle prijsstijgingen, zo wijst het onderzoek uit. De Rotterdamse wethouder Bas Kurvers wijst er bovendien op gewezen dat particuliere verhuurders een belangrijke rol spelen in de stad, omdat ze voorzien in huurwoningen voor mensen die flexibel willen wonen.

Uit ander onderzoek blijkt eveneens dat particuliere beleggers niet alleen uit zijn op een eerlijk rendement, maar ook op een stabiele relatie met de huurders. Bovendien kunnen zij leveren wat overheden en corporaties op dit moment niet kunnen: een snelle toegang tot de woningmarkt, zonder jarenlange wachttijden. En dat is wat waard, in een tijd met 661.500 woningzoekers.

De gemeente Rotterdam laat het niet bij regulering, maar zet tevens in op stimulering. Zo gaat men binnenkort weer van start met een starterslening. Maar ook met het enige dat echt helpt, maakt men in Rotterdam haast: bouwen op grote schaal! Laat onze regiobestuurders er eens gaan kijken! De roep om een landelijke aanpak klinkt inmiddels luider en luider. Ook de vakbond pleit nu voor een ‘minister van bouwen’ om te voorkomen dat bouwvakkers op korte termijn hun baan verliezen en vervolgens voor altijd voor de sector verloren blijven. Terwijl er enorme opgaven wachten op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming!