Naar de top!

Er zijn jaren geweest dat woningmarktwatchers – waartoe ik mezelf ook reken – aan het eind van het jaar mistroostig in hun glazen bol zaten te turen. De bol toonde dan louter mist of donkere, weinig verwachtingsvolle tinten. Hoe anders is dat nu. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economische groei over 2017 uitkomt op 3,3 procent en dat is het hoogste niveau in de laatste tien jaar. Voor 2018 en 2019 verwachten de deskundigen een economische groei van respectievelijk 3,1 en 2,2 procent. DNB zegt dat de economische opleving ‘zeer krachtig’ blijft, ook dankzij een verwachte toename van de binnenlandse bestedingen. Er zijn immers meer mensen met een baan, de lonen stijgen en met belastingmaatregelen jaagt het kabinet de consumptie nog verder aan.

DNB meldt verder dat de woningmarkt verantwoordelijk is voor een kwart van de economische groei en voor 60 procent van de consumptiegroei. Kortom, de economie blijft ‘knallen’, ook en zelfs juist dankzij de voorspoedige ontwikkeling van de woningmarkt. Tegelijkertijd verwacht DNB dat de stijging van de huizenprijzen iets zal afnemen en dat de investeringen in woningbouw minder hard zullen groeien. Wie zijn ogen niet in de zak heeft, ziet dat de handel in steden als Amsterdam en Utrecht al terugloopt, simpelweg omdat het aanbod ontbreekt. De prijzen stijgen dan wel – vooral door de schaarste – maar dat is eigenlijk een ongewenste ontwikkeling.

Mijn idee zou daarom zijn de investeringen in woningbouw wel te laten stijgen en de nieuwbouwprogramma’s op te voeren. Dat hoeft geen grootschalige eenheidsworst te zijn, maar intensiveer de bouwinspanningen, met veel oog voor de verschillende doelgroepen en differentiatie in aanbod. Nu dreigt de winkel – zeker in de populaire grote steden – leeg te raken en die ontwikkeling is in Eindhoven ook al gaande. Dus gericht gas geven in bouwprogramma’s blijft belangrijk, zeker nu de economie op volle toeren draait. Oud-directeur Noud Wellink van diezelfde Nederlandsche Bank heeft al gewaarschuwd dat een opgaande woningmarkt de economie positief kan beïnvloeden, maar dat bij een neergaande woningmarkt de negatieve invloed verhoudingsgewijs groter is op de economie.

Later we dus de economische voorspoed van dit moment en de komende twee jaar zo goed mogelijk benutten.