Ouderen hebben geen schuld

Ik denk dat er nog heel wat ouderen in redelijk grote huizen wonen. Een aantal gemeenten heeft onlangs met de vinger naar deze ouderen gewezen, omdat zij schuldig zouden zijn aan de crisis op de woningmarkt. Althans: 55% van de gemeenten noemt de geringe doorstroming van ouderen als belangrijkste oorzaak van de crisis op de woningmarkt. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de regionale omroepen. Echt oneerlijk, zeker als je bedenkt dat de overheid jarenlang propageert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten wonen. Dat lukt, zeker nu de senioren langer fit en sportief blijven. Want de ouderen blijven vandaag de dag steeds jonger. Velen gaan naar sportscholen of ze wandelen, tennissen, fietsen, golfen en doen fanatiek mee aan Nederland in Beweging. En ja, zij wonen vaak in een huis dat eigenlijk wat te groot is, maar in veel gevallen wonen ze er goedkoop omdat de hypotheek (grotendeels) is afgelost. Bovendien is er nog ruimte genoeg voor logeerpartijen en het bewaren van herinneringen. Ze voelen zich thuis in de buurt of de dorpsgemeenschap en ook dat draagt bij aan hun welbevinden.

Toch zijn ouderen best verhuisbereid zijn als er een fatsoenlijk en betaalbaar alternatief zou zijn. Ik ken aardig wat voorbeelden van zeventigers en tachtigers die weer prima weten te aarden in een nieuwe omgeving, soms misschien dichter bij de kinderen, in een nieuwe, moderne woning of appartement. De minieme ‘bejaardenwoning’ heeft natuurlijk wel afgedaan en ook het ‘bejaardenoord’ hoort tot het verleden. Maar het aanbod moet er zijn natuurlijk en betaalbaar in de afweging voor mensen die inmiddels van lage woonlasten genieten.

Het grootste probleem op de woningmarkt is dat er te weinig woningen zijn. Het valt op dat de gemeenten in de beantwoording van de enquête veel naar anderen wijzen: de ouderen stromen niet door, de woningcorporaties hebben te weinig geld, er is gebrek aan regie van het rijk, vermogende verkopers drijven de prijzen op, etc. Daarnaast zegt 24%: ‘er is tekort aan bouwgrond’. Daar kunnen ze zelf wat aan doen, zou je zeggen. Maar de gemeenten wijzen zichzelf niet graag als de schuldige aan. Ja, ze zeggen nog wel dat ze te weinig bevoegdheden hebben en dat de provincie te veel invloed heeft. Ik denk dat gemeenten doortastender en dapperder zouden kunnen zijn om nieuwbouw in een ruime variatie sneller te realiseren. Misschien stond dat niet als mogelijkheid om aan te vinken in die enquête. Maar de ouderen verdienen het zeker niet om als zondebok te worden aangewezen.