Werk aan de winkel

Om toe te werken naar een gezonde woningmarkt met voldoende aanbod voor alle doelgroepen en normalisering van de prijzen is actie op veel fronten vereist. Ik heb het al eerder geschreven: we kunnen het ons simpelweg niet permitteren om op één paard te wedden. Binnenstedelijke transformatie is even hard nodig als grote nieuwbouwprojecten buiten de stad. Hoogbouw is belangrijk, maar laagbouw eveneens. Tegelijkertijd moeten we onszelf realiseren dat alle acties die we nu inzetten pas over 5 tot 10 jaar resultaat opleveren. Want het valt op de een of andere manier altijd wel ergens tegen. Is het niet in de procedure, dan wel in het bouwproces of in de financiering.

Dus laten we onszelf niet rijk rekenen aan allerlei op zich mooie gedachten en wensdromen. In het verleden is sterk ingezet op transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen en kantoren tot woonappartementen. Dat heeft mooie woongebouwen opgeleverd en daar valt vast ook nog wel iets te halen. Maar de woningbehoefte is alleen maar toegenomen, net als de enorme krapte op de woningmarkt. Nu is de verwachting weer dat toenemende leegstand van winkels (door de groei van online winkelen, versterkt door de coronacrisis) mogelijkheden gaat bieden voor wonen. We moeten die kansen zeker aangrijpen, maar koester ook hier geen overdreven verwachtingen.

Er zijn studies geweest met een uitkomst van 10.000 realiseerbare woningen in winkelpanden. We zagen ook onderzoeken die meer wensbeelden bleken te zijn. Alleen al in de provincie Noord-Holland zag men 25.000 appartementen verschijnen in leegstaande winkelpanden of op vrijkomende plekken in winkelgebieden. Een studie van de NVM laat nu zien dat de komende jaren hooguit 6.500 woningen haalbaar zijn. Er staat weliswaar een totaal winkeloppervlak van 800.000 vierkante meter al langer dan een jaar leeg, maar er zijn veel beperkende factoren. Dat varieert van problemen die voortkomen uit het bestemmingsplan tot te hoge verbouwingskosten of andere nadelige beperkingen, zoals onvoldoende daglicht.

Dus ook hier past realisme. Er is nog heel wat werk aan de winkel voor we op enige schaal toekomen aan ‘wonen in de winkel’. Intussen denk ik dat we de komende weken op grote schaal een tijdelijke woonplek zoeken in bungalow, hotel, caravan of tent. Na een bewogen jaar zijn we daar allemaal wel aan toe.