Duurdere huurmarkt is ‘uitwijkmarkt’

Het gaat in de publiciteit natuurlijk vaak over de stijgende huur- en verkoopprijzen en sinds kort ook over de oplopende hypotheekrente. Dat is logisch, want dat heeft allemaal direct gevolgen voor je portemonnee. Toch blijft andere informatie daardoor nog wel eens onderbelicht. Een voorbeeld is de presentatie van de uitkomsten van het grootschalige Woononderzoek dat de woonsituatie en de woonwensen van de Nederlandse huishoudens in beeld brengt. Dat onderzoek wordt eens in de drie jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze maand werden de resultaten van het recente onderzoek gedeeld.

Een belangrijke uitkomst is de toename van het aantal private huurwoningen. Vooral het vrije huursegment nam in omvang toe: met 56% van 415.000 naar 638.000 woningen. Ook het aandeel van middenhuurwoningen groeide. De onderzoekers wijzen erop dat die woningen vooral gezien moeten worden als een tijdelijke oplossing voor een specifieke doelgroep: jonge alleenstaanden en stellen met een hoog inkomen. “Deze mensen willen doorstromen naar een koopwoning. Het is als het ware een uitwijksegment voor de koopmarkt. De vraag naar koopwoningen is groter dan ooit gemeten. Van de huishoudens die actief op zoek zijn, wil 61% een koopwoning”, zei een van de onderzoekers bij de presentatie van de resultaten.

En het aantal huishoudens dat op zoek is naar een andere woning is enorm groot: 3,2 miljoen huishoudens wil binnen twee jaar verhuizen en daarvan zijn er 1,7 miljoen echt actief op zoek. Het aantal verhuizingen is met 3% toegenomen. En dat in een markt waarvan we allemaal weten hoe krap die is! Door het krappe aanbod is wel de doorstroming van huur- naar koopwoning afgenomen. Vooral huishoudens met een hoog inkomen maken die overstap.

Voor mij zijn deze onderzoeksresultaten wel een bevestiging van wat ik al wist. Voor veel Nederlanders gaat het bezitten van een eigen woning weliswaar niet boven alles (gezondheid staat voorop), maar het staat toch wel heel hoog genoteerd. Eigen haard is goud waard. Het zou goed zijn om hier bij de programmering van de woningbouw toch rekening mee te houden. Natuurlijk blijft een goed en evenwichtig aanbod van huurwoningen belangrijk, maar laat de nieuwbouw van koopwoningen – ook in het lagere prijssegment – niet versloffen.