Een goede start voor de starters

Alweer de laatste column van 2020, zelden hebben we een turbulenter jaar gehad. Het eind van het jaar mag dan in zicht zijn, het einde van de coronacrisis is dat nog niet. We komen natuurlijk al in sfeer van terugblikken en vooruitkijken, maar eigenlijk hebben we daar als makelaars nauwelijks tijd voor. Het blijft onverminderd druk! Los van de gebruikelijke verkopen, leidde nu het overheidsbesluit om de overdrachtsbelasting per 1 januari te wijzigen tot extra drukte. Voor starters verdwijnt deze helemaal (was 2%), voor beleggers gaat die naar 8% (was 2 of 6%). Beleggers waren dus in december extra actief – en gehaast – op de markt, terwijl sommige starters juist een voorgenomen koop even wilden uitstellen. Een behoorlijk hectisch jaareinde dus.

Ik heb het afgelopen jaar meerdere keren de verwachting uitgesproken dat de kraptesituatie op de woningmarkt bepalender blijft voor de ontwikkeling van het aantal verkopen en de huizenprijzen dan de coronacrisis. Tot nu toe is dat ook het geval geweest. Het aantal verkopen bleef weliswaar beperkt als gevolg van het geringe aanbod, maar vertoonde toch geen daling. En de prijzen stegen onverminderd voort. Het is natuurlijk verleidelijk tegen het einde van het jaar de glazen bol op te poetsen en in de toekomst te kijken. Tot nu toe konden we zeggen: het hangt ervan af of er een tweede golf komt. Nu weten we dat de tweede golf zich nog niet zo makkelijk laat beteugelen. Daardoor kan de schade voor de economie toenemen. En dat kan uiteraard het aantal woningverkopen ook beperken. Aan de positieve kant staat dat de rente superlaag is en dat het ECB-beleid ervoor zorgt dat dit voor langere tijd zo blijft.

Laten we in ieder geval de wens uitspreken dat 2021 een goede start voor de starters op de woningmarkt zal opleveren. Misschien dat de beleggers even op hun lauweren rusten, waardoor ze meer kansen krijgen, mede dankzij de lage rente en de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Maar natuurlijk wens ik iedereen een goed jaar toe, waarin zoveel mogelijk woonwensen worden vervuld.