Hogere rente, lagere prijzen

De hypotheekrente loopt – na een ‘zomerdipje’ – weer op naar het hogere niveau van voor de vakantie. De Hypotheekshop meldt een stijging van de hypotheekrente naar 4,04%, net zo hoog als eind juni. Dat heeft natuurlijk te maken met de verhoging van de rente op de kapitaalmarkt. Daardoor moeten de geldverstrekkers zelf tegen hogere rente lenen op de geldmarkt. Om hun marges te behouden, rekenen ze die uiteraard door aan de hypotheeknemers. Toch is de rente historisch gezien nog steeds niet ‘torenhoog’. Wie bijvoorbeeld tussen september 2012 en september 2014 zijn hypotheekrente voor 10 jaar vastzette, betaalt nog altijd een hogere rente dan de huidige rente van 3,6% met NHG (Nationale Hypotheek Garantie), zegt een woordvoerder van Van Bruggen Adviesgroep.

De renteverhoging betekent wel dat de gemiddelde woonconsument minder kan lenen. En het was natuurlijk vooral die lage hypotheekrente die de woningmarkt enigszins gaande heeft gehouden in een tijd van exorbitante prijsstijgingen. Vraag is dus nu vooral of de hogere hypotheekrente een matigende invloed zal hebben op de huizenprijzen. Enige invloed zal er zeker zijn, mede in combinatie met de voorzichtige aanbodstijging die we in het eerste halfjaar gezien hebben. Anderzijds blijft de woningbehoefte groot door de bevolkingsgroei en is (bouw)grond nog steeds schaars. Daarnaast is er veel werkgelegenheid en gaan de CAO-inkomens stijgen.

Ik heb al eerder gezegd dat de woningmarkt zich weer in de richting van ‘normaal’ zal gaan bewegen. Het eerste effect van de stijgende rente en de licht afnemende vraag is dat er minder vaak en minder veel zal worden overboden. Het aanbod blijft krap, maar de koper zal voorzichtiger zijn dan een jaar of twee jaar geleden. Dat kan inderdaad leiden tot matiging van de prijzen, maar de stijgingspercentages die we vorig jaar gezien hebben (tot 20%) waren natuurlijk ook niet normaal te noemen. De voorspellers van de Rabobank zien dit jaar nog een waardestijging van 15%, maar verwachten eind volgend jaar een ‘beperkte daling’. Ik denk dat beide verwachtingen sterk overtrokken zijn. Afvlakking van de prijsstijging en stabilisatie verwacht ik wel. Maar de krapte blijft groot en dat heeft meestal een opwaarts effect op de prijzen.