Maak kennis met onze adviseurs

Antoinet Voogt-van Erp is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Ze studeerde HEAO richting makelaardij en Nederlands recht aan de RU te Nijmegen. Ze heeft brede werkervaring binnen de vastgoedsector en de afgelopen jaren specifiek binnen de ruimtelijke ordening. Hierdoor heeft zij een uitgebreide kennis van wetten en regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, milieu en bouwen. Ook weet Antoinet goed de weg binnen de relevante overheidsinstellingen. Ze is in staat om uw plannen zodanig op te stellen dat ze passen binnen het overheidsbeleid en de wet- en regelgeving. En is gedreven om deze plannen ook mogelijk te maken bij de betreffende gemeente. Antoinet heeft specifieke kennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen in de hippische sector en het landelijke gebied.

 

 

 

Eline van den Hurk heeft als specialisme het schrijven van beleidsplannen, indienen van principeverzoeken en weet alles van alle mogelijke vergunningen en bestemmingsplannen. Eline heeft ervaring opgedaan bij verschillende adviesbureaus en is helemaal bekend met de milieuwetgeving en de Wet Natuurbescherming.

 

 

 

 

 

 

 

Jirka van de Pas is specialist ruimtelijke ordening en milieu. Ze heeft ruime ervaring met agrarische en hippische vraagstukken.